OM SKJORTOR

Skjortans historia | Ernesto Morretta

Den första skjortan
När skjortans historia ska berättas så är det på två punkter framförallt ett land som sticker ut framför de andra, och detta är Egypten. För det första kommer den allra finaste bomullen för skjorttillverkning från detta land, men det är också här som den allra äldsta, bevarade skjortan har hittats. Denna hittades av egyptologen Flinders Petrie under en utgrävning av en gravplats från ungefär 3000 f.kr.    


Skjorta som underklädesplagg fram till 1800-talet
Till skillnad från idag, så var skjortan länge betraktad som ett underklädesplagg. I den medeltida konsten finner man mer eller mindre uteslutande skjortan på enkla personer såsom herdar och fångar. Det verkar alltså som att skjortan helt enkelt var avsedd för de lägre klasserna och kanske till och med var en markör för dessa. Att vara klädd i en skjorta var således inte något fint, som det är idag.

I och med att skjortan var betraktad som ett underklädesplagg så kom den också för många att få en erotisk laddning. Under 1700-talet så var skjortan lika lite avsedd att blottas offentligt som det idag är att blotta sina underkläder. Det var alltså väldigt noga med att inte en man lät sin skjorta synas. Att skjortan på detta sätt var ett underplagg kan ha sin förklaring i den allmänna hygieniska situationen som rådde under denna tid. Skjortan hade nämligen som funktion att skydda de yttre kläderna, som oftast var finare, från att bli smutsiga, och hade således en utpräglad hygienisk funktion. Skjortans roll som någonting som inte fick visas offentligt kvarstod ända fram till den senare delen av 1800-talet.


Broderier och utsmyckning på skjortan
Men det är inte bara skjortans status som varierat genom historien. Hur skjortan har utformats och dekorerats har också varierat kraftigt. Under 1600-talet var det till exempel inte ovanligt att man kunde finna olika typer av broderier på skjortorna, framförallt kring halspartiet. Och under 1800-talet var det vanligt att skjortan kunde ackompanjeras av vissa karaktäristiska smycken. Hur kragen har utformats är också något som modet inverkade på. Att man på detta sätt smyckade skjortans övre del som potentiellt annars var synlig kan mycket väl ha varit ett sätt att dölja att det faktiskt var underdräkten som skymtades därbakom.


Färgen på skjortan visade status i samhället
Samma drastiska förändring gäller vilken färg skjortorna har haft genom historien. Idag är det till exempel mycket vanligt att man ser skjortor i olika färger. Färgerna introducerades under mitten på 1800-talet, men att bära en färgad skjorta var någonting som då var tydligt associerat med lägre status. Det var alltså helt otänkbart att en man av aktning kunde bära en färgad skjorta. Vanligt var istället att dessa färgade plagg bars av arbetare inom den nya industrin, vilket man kan se på många målningar från denna tidsperiod. Det ska här också tilläggas att den röda skjortan kom att bli symbol och uniform för de italienska frihetskämparna under Giuseppe Garibaldi.


Den moderna skjortan
Det var först i början på 1900-talet som färgade skjortor blev accepterade och tillsist vanliga plagg även för gentlemän. Och idag är till exempel en ljusblå skjorta inget uppseendeväckande på ett viktigt möte eller på en finare tillställning. Skjortans historia präglas således av drastiska förändringar, och har endast varit att beteckna som ett finplagg i lite drygt 100 år